منابع طبیعی

منابع طبیعی

حالت نمایش:
نمایش سریع

اصول آمار در علوم منابع طبیعی

(0)
16,000تومان

اصول آمار در علوم منابع طبیعی نویسندگان: دکتر محمدرضا بی همتا - دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مترجم: شابک: 9789640358122 انتشارات: دانشگاه تهرانچاپ سوم سال نشر:  1390..

نمایش سریع

اقتصاد منابع تجدید شونده

(0)
8,500تومان

اقتصاد منابع تجدید شونده نویسنده: دکتر مجید احمدیان مترجم: شابک: 9789644596261 انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) سال نشر:  1389..

نمایش سریع

ایران توان های محیطی و طبیعی آن

(0)
22,500تومان

ایران توان های محیطی و طبیعی آن نویسنده: علیرضا آل بویه مترجم: شابک: 9786007127117 انتشارات: مهکامه سال نشر:  1393..

نمایش سریع

تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS

(0)
10,000تومان

تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی با نرم افزار SPSS نویسنده: دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مترجم: شابک: 9786001330346 انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد تهران چاپ دوم سال نشر: 1392..

نمایش سریع

کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی

(0)
43,500تومان

کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی نویسندگان: سید زین العابدین حسینی – محمدعلی صارمی نایینی – مهدی تازه مترجم: شابک: 9786001020308 انتشارات: جهاد دانشگاهی چاپ دوم سال نشر:  1391..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)