ژنتیک

ژنتیک

حالت نمایش:
نمایش سریع

سیتروژنیک

(0)
10,000تومان

سیتروژنیک روش های مطالعات بررسی کروموزوم هانویسندگان : سید مصطفی مرتضوی - محبت نداف- مریم مرتضوی مترجم : شابک : 9789642927401انتشارات : دانش نگار سال نشر : 1388..

نمایش سریع

سیتوژنتیک گیاهی

(0)
18,000تومان

سیتوژنتیک گیاهی نویسنده: دکتر منصور امیدی - دکتر عمران عالیشاه - مهندس بهرام سامان‌فر مترجم: شابک: 9789640359051 انتشارات: دانشگاه تهران چاپ چهارم سال نشر:  1392..

نمایش سریع

مهندسی ژنتیک

(0)
12,000تومان

مهندسی ژنتیک نویسندگان: ویلیامز- سکارلی- اسپور مترجمان: دکتر مصطفی ولیزاده – دکتر ناصر مهنا – دکتر سید ابولقاسم محمدی – دکتر محمد نژادکاظم شابک: 9789646008328 انتشارات: عمیدیچاپ دوم سال نشر :1393..

نمایش سریع

ژنتیک تکمیلی

(0)
18,000تومان

ژنتیک تکمیلینویسنده : اسدالله احمدی خواه مترجم :شابک : 9789641402404انتشارات پیام نور سال : 1394..

نمایش سریع

ژنتیک تکمیلی (پیشرفته)

(0)
51,500تومان

ژنتیک تکمیلی (پیشرفته) نویسنده: اسدالله احمدی‌خواه مترجم: شابک: 9789648926279 انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال نشر:  1387..

نمایش سریع

ژنتیک عمومی

(0)
25,000تومان

ژنتیک عمومیویرایش پنجم نویسندگان: سوزان الراد – ویلیام استنسفیلد مترجم: دکتر فرهاد امینی شابک: 9786001330667 انتشارات : جهاد دانشگاهی واحد تهران سال نشر : 1391..

نمایش سریع

ژنتیک مولکولی باکتری ها

(0)
24,000تومان

ژنتیک مولکولی باکتری ها نویسنده : ژرمی دال - سیمون پارک مترجم : دکتر منصور مشرقیشابک : 9789643862145انتشارات : دانشگاه فردوسی مشهدسال نشر : 1395..

نمایش سریع

ژنتیک یوکاریوتها (ژنوم موجودات عالی)

(0)
35,000تومان

ژنتیک یوکاریوتها (ژنوم موجودات عالی)نویسندگان: دکتر سید کاظم بیدکی – مریم قانعیمترجم: شابک: 9789642866441انتشارات: آدنا سال نشر:  1392..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)