کتابخانه

کتابخانه

حالت نمایش:
نمایش سریع

آمار و روش های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی

(0)
20,500تومان

آمار و روش های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی نویسنده: دکتر علیرضا هویدا برگردان و تحقیق: سعید حسام پور - حسین کیانی شابک: 9789644593352 انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) سال نشر:  1392..

نمایش سریع

استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال

(0)
14,500تومان

استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال به انضمام استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده ها (متس) نویسنده: شیرین تعاونی (خالقی) مترجم: شابک: 9786002410375 انتشارات: کتابدار چاپ دوم سال نشر:  1392..

نمایش سریع

خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن

(0)
10,000تومان

خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن نویسنده: نسرین دخت عماد خراسانی مترجم: شابک: 9789647143011 انتشارات: کتابدار چاپ ششم سال نشر:  1388..

نمایش سریع

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

(0)
34,300تومان

ساختمان و تجهیزات کتابخانه (با تاکید بر کتابخانه های دانشگاهی ایران) نویسنده : هادی شریف مقدم مترجم : شابک :9789643873554انتشارات : پیام نورسال انتشار : 1386..

نمایش سریع

سنجش منابع و نظام‌ های الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطلاع ‌رسانی

(0)
6,400تومان

سنجش منابع و نظام‌ های الکترونیکی برای متخصصان کتابداری و اطلاع ‌رسانی(چگونه از داده ها برای مدیریت و ارزیابی مجموعه منابع الکترونکی استفاده نمائیم) نویسنده: اندرو وایت – اریک ج. کمال مترجم: رضا رجبعلی بگلو – علی اکبر خاصه شابک: 9786005294279 انتشارات: چاپار تاریخ انتشار: 1388..

نمایش سریع

شاخص های عملکرد کتابخانه‌ها

(0)
15,000تومان

شاخص های عملکرد کتابخانه‌ها BS ISO 11620:2008  نویسنده: موسسه استاندارد بریتانیا مترجم: علی حسین قاسمی شابک: 9786007150283 انتشارات: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر سال نشر:  1392..

نمایش سریع

فهرست نویسی رایانه ای

(0)
10,000تومان

فهرست نویسی رایانه ای (مفاهیم، شیوه ها و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در سازماندهی اطلاعات) نویسندگان: دکتر رحمت الله فتاحی - سیدمهدی طاهری – با همکاری فرشته ناقدی احمدی مترجم: شابک: 9786005489224 انتشارات: کتابدار چاپ چهارم سال نشر: 1388..

نمایش سریع

متون زبان تخصصی 1

(0)
20,500تومان

متون زبان تخصصی1 ( رشته کتابداری )نویسندگان : علی اکبر خاصه  رحیم علیجانی مترجم : شابک : 9789643876999انتشارات : پیام نور سال نسر 1388..

نمایش سریع

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

(0)
25,000تومان

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانینویسنده کان : رابرت دی استوارت، باربارا بی موران، مترجکین : زهیر حیاتی ، فاطمه جمشیدی قهفرخی ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانهتاریخ نشر: 22 اسفند، 1389شابک: 978-600-5489-69-9..

نمایش سریع

کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری

(0)
29,500تومان

کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری نویسنده: دکتر حمید قاضی زاده خلیفه محله - علی بیرانوند - دکتر عاصفه عاصمی مترجم: شابک: 9789641403746 انتشارات: پیام نور سال نشر:  1395..

نمایش سریع

کتابخانه های دیجیتال: مبادله اطلاعات

(0)
23,500تومان

کتابخانه های دیجیتال: مبادله اطلاعات نویسنده: دکتر مهدی علیپور حافظی مترجم: شابک: 9789645306609 انتشارات : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) سال نشر : 1390..

نمایش سریع

کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی

(0)
15,000تومان

کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی نویسنده: علی بیرانوند - ملیحه نیک کار مترجم: شابک: 9786002760203 انتشارات: نشر چاپار سال نشر:  1391..

نمایش سریع

کتابخانه های مدارس

(0)
15,000تومان

کتابخانه های مدارس نویسنده: سوسن عباسی هرمزی مترجم: شابک: 9789642657827 انتشارات: نشر شهر سال نشر:  1386..

نمایش سریع

کتابخانه و کتابداری

(0)
35,000تومان

کتابخانه و کتابداری نویسنده: دکتر علی مزینانی مترجم: شابک: 9789644594991 انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) سال نشر:  1386..

نمایش سریع

کلیات مجموعه سازی و انتخاب

(0)
42,700تومان

کلیات مجموعه سازی و انتخاب (مجموعه سازی 1)(رشته کتابداری) نویسنده: حمید محسنی مترجم: شابک: 9789643872359 انتشارات: پیام نور سال نشر:  1387..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)