لوگو سفید

برگی از کتاب اندازه گیری نتایج آزمون

فهرست مقاله

نیاز به اندازهگیری و ارزشیابی نتایج آموزش و مزایای آن

 

چرا اندازهگیری و ارزشیابی ضروری میباشند؟

مطالب بسیاری در زمینه نیاز به آموزش و حرفه­ای‌های بهبود عملکرد برای این که پاسخگوتر شوند و اندازه گیری مشارکت­شان نوشته شده است. و سازمان در زمینه آموزش به بهای دیگر نیازهای سازمانی سرمایه گذاری می‌کند، و نتایج متأثر از آموزش نمی‌تواند بدون ارزشیابی متمرکز بر نتایج مهم باشند. از آنجایی که تمهیدات در زمینه یادگیری باید همه انواع مختلف ذینفعان را در برگیرند، از این رو تلاش ارزشیابی­مان باید ذینفعان سازمان را در بر گیرد. ضرورتاً کارکرد آموزش باید شریک کسب و کار در سازمان باشد به منظور این که محصولاتش را با موفقیت عرضه نماید. بیشتر شاهدان این زمینه نشان می‌دهند که برای این که عملکرد شاغلان در جهت شرکاء تجاری واقعی باشد سه عامل باید وجود داشته باشد:

  1. آموزش و تمهیدات بهبود عملکرد باید به چارچوب کلی عملیاتی و استراتژیک سازمان ادغام گردند. آنها نمی‌توانند فعالیت‌های جدا و مبتنی بر رویداد و غیرمرتبط یا کارکردهای اصلی کسب و کار باشند.
  2. فرایند اندازه‌گیری و ارزشیابی جامعی باید موجود باشد تا باعث بهسازی منابع انسانی و ایجاد پاسخگویی شود. این فرآیند باید جامع باشد اما برای کارکرد‌های عادی سازمان عملی و امکان پذیر نیز باشد.
  3. رابطه مشارکتی باید با مدیران اصلی عملیاتی ایجاد گردد. این مشتری‌های کلیدی برای موفقیت کلی کارکرد آموزش مهم می‌باشند.

بیشتر مدیران آموزش بر این باورند که نقش شان به عنوان بخش مهمی از استراتژی کسب و کار می­باشد. در طی دهه 1990 و در ادامه در قرن 21 آموزش و بهبود عملکرد به کارکرد اصلی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شدند. مدیران آموزش این سازمان‌ها بر اهمیت ایجاد شراکت موفق با مدیران اصلی تأکید کردند و گزارش دادند که گام‌های بی نظیری در زمینه کار با مدیران جهت ایجاد روابط ضروری برداشته شده است. در زمینه پیشرفت موفقیت آمیز برنامه‌های آموزشی یکپارچه در چارچوب کلی استراتژیک و عملیاتی سازمان پیشرفت‌های نسبتاً خوبی را گزارش داده‌اند. با این حال آن‌ها نشان می‌دهند که در شرایط دیگر، پیشرفتی وجود ندارد: شرایطی که یک فرایند اندازه گیری و ارزشیابی جامع وجود ندارد– حداقل نه به اندازه مورد نیاز در سازمان­ها. این کتاب به ارائه اصول و ابزارهای ضروری اختصاص یافته تا به شاغلان این امکان را بدهد که فرایند اندازه‌گیری و ارزشیابی کلی شان را جهت اصلاح نتایج سازمان شان اجرا نمایند. نصب و راه اندازی فرایند اندازه‌گیری و ارزشیابی جامع به طور طبیعی دو مورد دیگر را به خوبی بررسی می‌کند. اندازه‌گیری جامع آموزش رابطه نزدیکی را با اهداف و تمهیدات استراتژیک سازمان فراهم خواهد آورد. اندازه‌گیری همچنین به مدیران صف این اجازه را می‌دهد که نتایج و نیز توانایی بالقوه تلاش‌های آموزشی را ببینندکه این امر افراد را به ایجاد مشارکت قوی‌تر تشویق می‌کند.

مادامی که محرکی برای پاسخگویی وجود دارد اندازه‌گیری مقیاس‌ها ضروری می‌باشند. برخی از محرک‌های فعلی پاسخگویی عبارتند از نگرانی مدیران از خط پایین، رقابت برای سرمایه گذاری و منابع، فرآیند پاسخگویی در همه نقش‌ها، علاقه مدیران ارشد به بازگشت سرمایه (ROI)[1] و افزایش مستمر هزینه‌های برنامه. در تحلیل نهایی، نیروهای خارجی رقابتی جزء موضوعات واقعی پشت پرده پاسخگویی می‌باشند. در بخش کسب و کار، این ماهیت رقابتی بازار جهانی است. در سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی برای نیل به مأموریت اولیه خود، بر سر سرمایه و منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند.

چارچوبی برای ارزشیابی با شش نوع شاخص

اندازه‌گیری و ارزشیابی ابزارهای مفیدی برای کمک به درونی سازی فرهنگ برمبنای نتایج و دنبال کردن پیشرفت می­باشند. زمانی که به دنبال شواهد و مدارک در زمینه پاسخگویی آموزشی هستیم سؤالی که مطرح می‌شود و در واقع نقطه اصلی این موضوع می‌باشد این است که چه چیزی را باید اندازه‌گیری کرد و چه داده­هایی جهت بررسی در قلب این مسأله قرار دارند.

به کارگیری چارچوب ارائه شده در این فصل همراه با فرایند بازگشت سرمایه مشتمل بر پنج نوع داده (همراه با پنج سطح اندازه گیری) و داده نوع ششم که توسط مزایای نامحسوس ارائه می­شود، می­باشد. این داده­ها را برای اندازه‌گیری برنامه‌های آموزشی و تربیتی، برنامه‌های اصلاح عملکرد، تمهیدات در زمینه تغییرات سازمانی، برنامه‌های منابع انسانی و فن آوری‌های ابتکاری و تمهیداتی در زمینه توسعه سازمان استفاده نمود (برای تثبیت و خلاصه سازی کل در این کتاب اصطلاح “برنامه‌های آموزش” را به کار می‌بریم.)

پنجمین سطح این چهارچوب به چهار سطح ارزشیابی که قبلاً در حدود 40 سال پیش برای حرفه آموزش توسط دونالد کریک پاتریک[2] تدوین شده بود، اضافه می‌شود. مفهوم سطوح متفاوت ارزشیابی برای درک چگونگی محاسبه بازگشت سرمایه مفید می‌باشد.

جدول 1-1 نسخه تغییر یافته چارچوب پنج سطحیو  همچنین بعد نامحسوس را نشان می‌دهد.

[1] – Return on Investment

[2] – Donald Kirkpatrick

بالا

سبد خرید شما 0