لوگو سفید

برگی از کتاب روشها و فنون تدریس

فهرست مقاله

آنچه که معلمان نیاز دارند در مورد روشهای تدریس  بدانند

 

مقدمه

روش تدریس عبارت است از مجموعه ای از اصول ،رویه ها یا راهبردهایی است که توسط معلمان جهت دست یابی به یادگیری مطلوب در دانش‌آموزان ،اجرا می شود.(لیو و شی ،2007)  برخی از این اصول و رویه ها از طریق ماهیت موضوع تدریس مشخص می شوند و برخی  دیگر، از طریق باورهای ما و نظریاتی در مورد اینکه دانش‌آموزان چگونه یاد می گیرند.

در نیمه اول قرن بیستم ، شکل غالب آموزش و پرورش ، بطور کلی آموزش معلم محور  و در کنار آن استفاده  زیاد ار کتب درسی و تمرین بود.در این دوره تمرکز بیشتر بر تسلط موضوع درسی و تاحدودی بر این بود که این گونه یادگیری در دانش‌آموزان را چگونه می توان تسهیل کرد.در هر درسی معلمان مایل بودند در ابتدا سخنرانی کرده و درس را توضیح بدهند، سپس برای دانش‌آموزان مجوعه ای از تکالیف را تعیین می کردند تا انجام دهند.تنها عده معدودی از معلمان، دانش‌آموزان را به بحث های کلاسی تشویق می کردند ،اما بطور کلی کلاس خوب ، یک کلاس آرام و ساکت بود.معلمان ،تکالیف دانش‌آموزان بعد از بررسی ، به آنها برگشت می دانندوبا توجه به نتایج آنها به دانش‌آموزان نمره می دادند.همین رویکرد تقریبا برای تدریس تمام موضوعات برنامه درسی به کار می رفت.هیچ کس سوال نمی کرد که آیا این روش ، یک روش موثر بود یا نه.این چنین روش تدریس یک سنت بود.

در دهه 1950 معلمان را ترغیب  کردندتا  از “رویکرد پروژه” استفاده کنند و دانش‌آموزان  را بیشتر در کارهای گروهی درگیر کنند.برخی از معلمان حتی در برابر این تغییرات اندک مقاومت کردند. اما کم کم طی دهه بعدی ، رویکردهای خلاقانه تری ظاهر شدند که در سالهای اولیه، روش های مبتنی بر فعالیت و سپس استفاده از رسانه های جدید آموزشی یعنی تلویزیون و فیلم را توصیه کردند .معلمان متوجه شدند وقتی که روشهای تدریس متنوع باشد،بچه ها  انگیزه و علاقه زیادی از خود نشان می دهند.

در دوره  1970  تا2000  شاهد یک رشد ناگهانی در پژوهش آموزشی بودیم که در آن اثرات رویکردهای مختلف تدریس مورد بررسی قرار گرفت. همزمان با آن ،پژوهش در زمینه روانشناسی به  بررسی های خود ادامه داد که انسان ها چگونه یاد می گیرند،  چگونه دانش کسب می کنند، چگونه اطلاعات را پردازش می کنند ،چگونه مهارتها و راهبردها را توسعه می دهند، چگونه می اندیشند و استدلال می کنند. شواهد بدست آمده از این دو حوزه پژوهش جداگانه  . بتدریج  به هم آمیخته و یکی شدند.در حال حاضر تناسب و اثربخشی یک روش تدریس خاص را در رابطه با خصوصیات یادگیرندگان و نوع یادگیری در نظر می گیرند که قرار است انجام گیرد. متاسفانه معلم در آن جایگاهی نیست که به آن مجلات دسترسی پیدا کند ،بنابر این یک شکاف بسیار بزرگ بین یافته های تحقیق و آگاهی معلمان ار روش کارآمد ایجاد می شود.این متن بعنوان قدم کوچکی است جهت ارایه شواهد موجودو بحث های پیرامون به همه معلمان.

بالا

سبد خرید شما 0