لوگو سفید

برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه

فهرست مقاله

برنامه درسی در بسیاری از مدارس ابتدائی، در تاریخ معاصر، به طرز نگران‌کننده‌ای محدود شده است به طوری که بیش از آن که کودکان با دانش، مهارت‌ها و تجربیات مختلف غنی‌سازی و برای زندگی آماده شوند.برای امتحان و آزمون دادن آماده‌سازی می‌شوند.روشن است که تحقق هدف اول آن‌ها را برای عملکرد خوب در آزمون‌ها و در زندگی توانمند می‌سازد، از این‌رو اکنون زمان تغییر فرا رسیده است! این کتاب در صدد است تا معلمان و مدیران مدارس بتوانند به درک بهتری از معنای «برنامه درسی[1]» و این‌که یک نظامآموزشی خلاقانه در هر مدرسه چه شکلی می‌تواند داشته باشد برسند.

این کتاب به بررسی نیت، پیاده‌سازی و تاثیر برنامه درسی می‌پردازد، و دربرگیرنده باکس‌های برای تامل بیش‌تر و پیشنهادهای عملی برای معلمان پرمشغله است. اِماال. پالستانگا[2]نیاز به یک برنامه درسی گسترده و متوازن، در برابر محدودیت‌های تمرین متقابل برای موفقیت، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، و، با استفاده از فرهنگ اصطلاحات ادارهاستاندارددرآموزش، خدماتکودکانومهارت (اوفستد[3])، به بررسی عمیق فرآیندطرح‌ریزی برنامه درسی، تحویل و ارزیابی پرداخته است. نمونه‌هایی از درس‌ها و طیفی از رویکردهای مختلف در این کتاب ارائه شده است.

کتاب «یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه» به همه رهبران موضوعی، معلمان کلاسی و کارآموزان معلمی دل‌گرمی برای فراهم سازی یک برنامه درسی غنی، هیجان‌انگیز و متنوع خواهد داد، و نیازهای یادگیرندگان را محقق خواهد کرد و در عین حال امکانایجاد محیطی برای تدریس خلاقانه و الهام بخشی به افراد را فراهم می‌آورد.

اماال. پالستانگا، به عنوانیک معلمعلاقه‌مند با بیش از بیست سال تجربه، در مدارس مختلفی به عنوان معلم و مدیر مدرسه با هدف ایجاد انگیزه برای ایجاد تغییرات کار کرده است. وی هم‌چنین به عنوان یک بازرس با سابقه­یدفتر استاندارد درآموزش، ارائه دهنده خدمات کودکان ومهارتو به ارزیابی کیفیت آموزش پرداخته است. اما رویکردهای مختلفی را درآموزش و یادگیری تجربه کرده و فشار ارائه نتایج را احساس کرده است.

[1] curriculum

[2] Emma L. Palastanga

[3]Ofsted

بالا

سبد خرید شما 0