لوگو سفید

تاریخچه نشر علم استادان

فهرست مقاله

همواره در گذشته انسان ها به دنبال کسب علم و دانش بوده اند. به گونه ای که بعد از اختراع کاغذ به سرعت کتاب ها و مقالات توسط اشخاص با سواد جامعه نوشته شدند. کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و با وجود مشکلات جدی در کشور همواره افراد علمی کشور کوشیده اند تا با انتشار مقالات و کتاب ها مردم را از جهل و نادانی دراورده و با سواد کنند.تاریخچه نشر کتاب از انجایی شروع میشود یوهانس گوتنبرک دست به اختراع ماشین چاپ زد . او به دلیل مسیحی بودن و اعتقاد زیاد با ماشینش اولین انجیل ۴۲ سطره را چاپ کرد و تاریخ نشر را اغاز کرد

تاریخچه نشر در ایران

در ایران چاپ و نشر قدمت صد ساله دارد . البته قبل از ان هم کتاب ها و مقالات نوشته میشدند ولی چیزی به اسم چاپ و انتشار انبوه وجود نداشت و کتاب ها به تعداد پایان و سفارشی برای اشخاص نوشته میشدند . چاپ انبوه در زمان قاجار و در زمان شاهنشاهی ناصردین شاه شروع شد ، در ان زمان بیشتر ناشران و چاپخانه ها در نواحی بازار بین الحرمین و ناصر خسرو فعالیت میکردند ، درگذر زمان و بزرگتر شدن تهران به مرور کتابفروش ها و افراد علمی کشور به تهران نقل مکان کردند و انتشارات خود را تاسیس کردند

این نسل از ناشران به ناشران نسل اول معروف اند و بیشتر کتابهاشان کتابهای شاهنامه قران مثنوی معنوی و… بوده این صاحبان این نشر ها بسیار به کتاب علاقه داشتند و به کار خود عشق میورزیدند و اینگونه انتشارات ها مدیریتشان به صورت موروثی بود یعنی از پدر به پسر میرسید و از جمله انتشارات معروف میتوان به علمی ها اشاره کرد
با گذر زمان و پیشرفت تکلونوژی انتشارات پیشرفت کردند و انتشارات نو امدند تا تاریخ نشر را عوض کنند انتشارات جدید صاحبانشان همه نسل فرهیخته بودند به این صورت که یا مترجم بودند یا منعقد ادبی اما ناشران نسل اول معمولا سواد کمی داشتند و کتابهایشان معمولا ترجمه یک مترجم یا نوشته یک نفر دیگر بود .
ناشران نسل دوم ادبیات کتابهایشان ادبیات مدرن بود و کتابهایشان دریچه ای به ادبیات نو بود اما ناشران نسل اول کتابهایشان ادبیات کلاسیک فارسی بودند

تاریخچه نشر علم استادان

نشر علم استادان در سال ۱۳۸۹ توسط محمد رمضان پور تاسیس شد و با هدف کمک به آموزش دانشگاه فعالیت خود را در تهران اغاز کرد
نشر علم استادان در اولین فعالیت خود کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری را چاپ و روانه بازار کرد

کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریتاین کتاب با هدف کمک به مدیران و علم جویان عزیز چاپ و روانه بازار شد این کتاب نوشته فیروز کیومرثی است

از سال ۱۳۸۹ تا به امروز سال های زیادی گذشته است و نشر علم استادان با تکیه بر کادر خوب خود در سال های متمادی توانسته به فعالیت خود ادامه دهد و همواره کمکی برای علم اموزی دانشجویان و کاوشگران علم عزیز باشد

بالا

سبد خرید شما 0