لوگو سفید

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی

فهرست مقاله

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی برای شما عزیزان .درس روش تحقیق برای بسیاری از دانشجویان ایرانی با مفاهیم دشوار و نامانوس همراه بوده است. این امر دلایل مختلفی دارد که در این نوشتار قصد پرداختن به آن را نداریم، اما نکته مهم این است که علی‌رغم تدریس درس روش تحقیق در دورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشجویان کمتر به مفهوم و مسیرهای تحقیق تسلط پیدا می‌کنند و درست به همین دلیل است که شاهد نقصان‌های جدیدی در پروژه‌های تحقیقاتی هستیم.

مهم‌ترین برتری کتاب پیش رو، برتری نویسنده آن در عرصه روش تحقیق در رشته‌های علوم انسانی، به گونه‌ایی که بسیاری از خبرگان کرسول در شمار تراز اول های متدولوژی می‌دانند و در این کتاب به خوبی مهارت نگارنده مشخص است. از نگاه کرسول، تحقیق شبیه به یک سفر است و این سفر هم نیازمند ملزومات و هم نیازمند هدف. به عبارت بهتر ملزومات براساس هدف تمهید می شوند و این نکته‌ای است که ما کمتر به آن توجه داشته‌ایم، به همین دلیل در همین جا به خوانندگان این نوید داده می‌شود که با مطالعه این کتاب بیش از هر چیز فضای ذهنی‌شان نسبت به تحقیق تفاوت پیدا می‌کند.

در کنار این‌ها یکی از آسیب‌های جدی تدریس روش تحقیق در کشور ما به نبود تفکر انتقادی بازمی‌گردد؛ بدیهی است این مشکل با مطالعه یک کتاب حل نمی‌شود، اما خواندن این کتاب فضای متفاوتی را پیش روی خواننده می‌گشاید. به عنوان مثال در کنار مراحل گام به گام تحقیق نگارنده شیوه تفکر انتقادی و متفاوت نگریستن و طرح پرسش را یادآوری می‌کند و به او می آموزد که چگونه و در کجا برای خود مرزهای ذهنی ایجاد کند و چگونه و در چه مواردی مرزهای ذهنی‌اش را بردارد.

به عبارت بهتر نگارنده این کتاب مرز تحقیق را تا حوزه زندگی افراد گسترش داده است و به خواننده یادآور می شود که می تواند از بین مسائل کاری و اجتماعی که با آنها روبروست به شکل نظام‌مند پرسش تحقیق ایجاد کند و آرام آرام به یک پژوهشگر حرفه‌ای تبدیل شود.

هنگامی که مطالعه این کتاب را آغاز می‌کنید شک نداشته باشید که در طول مطالعه آن با مفاهیم پیچیده‌ای روبرو خواهید شد چرا که جنس تحقیق همین پیچیدگی است و در حقیقت تلاش بر این است که این پیچیدگی‌ها گشوده شوند، اما در کنار این می‌توان به خواننده اطمینان داد که مفاهیم به صورت بطئی و آرام منتقل می‌شود. به عنوان نمونه مفاهیم آماری از روش تحقیق جدا نیست و شاید برای بسیاری افراد درک این مفاهیم کار آسانی نباشد اما نگارنده به زبانی قابل درک این مفاهیم را بیان کرده است.

ویژگی دیگر این کتاب جامع بودن آن است، به عبارت بهتر هنگام مطالعه کتاب به صورت عملیاتی متوجه مفهوم متدولوژی خواهید شد، این که چگونه پرسش طرح کنید، با چه هدفی پرسش طرح کنید و چگونه گام به گام در این مسیر حرکت کنید. یعنی می توان گفت به نوعی خود این کتاب یک روش تحقیق عملیاتی به شمار می رود.

کتاب پیش رو از یک منظر دیگر نیز کتابی جامع است و آن این که نگارنده مفاهیم تحقیق کیفی، موارد کاربرد و روش‌های اجرایی آن را مورد بررسی قرار داده است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در بین ما روش تحقیق کیفی کمتر از اهمیت برخوردار بوده است و بیشتر نگاه‌های‌مان به سمت تحقیق کمی معطوف بوده است و مواردی هم که به تحقیق کیفی تمایل پیدا می‌کنیم با الزامات و انگاره های آن کمتر آشنا هستیم، این در حالی است که در این کتاب به صورت گام به گام روش تحقیق کیفی مورد توجه قرار گرفته است.

ارائه مثال‌های جامع و متنوع از دیگر ویژگی‌های بارز کتاب حاضر است، به گونه‌ایی که ارائه این مثال‌ها باعث شده است که مفاهیم غیرعملیاتی شکل عملیاتی به خود بگیرند و این درست چالشی است که در بسیاری موارد پژوهشگران ما توانایی رویارویی با آن را ندارند اما مثال‌های موجود در کتاب در مراحل مختلف باعث می‌شود که خواننده با چالش‌ها به شکل عملیاتی روبرو شوند. در نهایت این که توجه داشته باشید مطالعه این کتاب در کنار تقویت روحیه پرسشگری به شما می‌آموزد که چگونه این پرسشگری را در متن زندگی حرفه‌ایی خود وارد کنید و پس از آن چگونه مسیر پاسخ علمی برای پرسش‌ها پیدا کنید.

در انتخاب و ترجمه مطالب این کتاب سعی شده تا دقت فراوانی به عمل آمده و با ویراستاری و بازخوانی چندگانه ابهام مطالب زدوده شود، البته اذعان داریم که این اثر عاری از اشتباه و انتقاد نیست. در پایان از تمامی صاحب‌نظران، اندیشمندان، استادان فرهیخته و دانشجویان گرامی تقاضا داریم که اشتباه‌های این کتاب را یادآوری نموده و با ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خویش، مترجمین را در ویرایش‌های بعدی کمک نمایند. پیشاپیش محبت‌های شما عزیزان را ارج نهاده و سپاسگزار الطافتان هستیم.

بالا

سبد خرید شما 0