لوگو سفید

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21

فهرست مقاله

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21 کتابی برای والدینی که نگران فرزندانشان هستند امروزه  درآستانه هزاره سوم و رشدوگسترش بی‌سابقه فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌ها یا اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و تأثیرات عمیق و مخرب آنها بر نسل امروز از یکسو وتضعیف و تزلزل ارزشهای معنوی و اخلاقی وهمچنین بروز مشکلات رفتاری عدیده در سطح مدار سو در بینقش نوجوان و جوان که جمعیت عظیم دانش آموزی را در نظام آموزشی جوامع تشکیل می‌دهند،ازسوی دیگر موجب شده است تا مسولان،متول یانو صاحب نظران امر تعلیم و تربیت جهت برون رفتاز شرایط دشوار کنونی به دنبال چاره باشند. ازاین رو لزوم انجام یک برنامه ریزی دقیق ،جامع و کار آمدجهت مواجه شدن با چالش های مذکور،امری اجتناب ناپذیر است. برای موضوع پرورش شخصیتی  به عنوان یک پدیده جدید تبدیل به موضوعی پر اهمیت دربرنامه درسی مدار سشدهاست. ایدها صلح پرور ششخصیت ،بهبود رفتار ونگرش دانش آموزان درمدارس است که به  متلقی می‌شود. شکل‌گیری شخصیت خوب وظیفه اصلی یک مربی است. اما شخصیت خوب به طور خودکار شکل نمی گیرد. بلکه با گذشت زمان و از طریق یک فرآیند آموزش مداوم یادگیری و تجربه که همان پرورش شخصیت است، ایجاد می‌شود. متأسفانه، فقط دانش آموزان نیستند که مخالف اجرای پرورششخصیت در مدرسه هستند بلکه معلمان هم احساس می‌کنند که افزودن این برنامه به برنامه درسی بی معنی است.

کتاب حاضر، حاصل مطالعات مراکز آموزش اخلاق و مشارکت معلمان بسیاری از کشورهای دنیا می‌باشد که با معرفی یک چارچوب جامع آموزشی ضمن تعریف شش ویژگی شخصیتی ضروری شامل ذهن آگاهی، کنجکاوی، شجاعت، تاب‌آوری، اخلاق و رهبری به چگونگی آموختن و ارزیابی آنها نیز پرداخته است. بنابراین مطالعه این کتاب به معلمان، دانشجو معلمان، مدیران و برنامه ریزان درسی توصیه می‌شود.

 

بالا

سبد خرید شما 0