لوگو سفید
فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برای شما عزیزان .هیچ انسانی ذاتاً متخلف، مجرم و گناهکار آفریده نمی­شود. شرایط نامتعادل اجتماعی، اقتصادی ایجاد فساد می­کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه­ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده­ای روشن برای افراد جامعه

خواندن....
مقدمه ای بر روش تحقیق کمی و کیفی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی برای شما عزیزان .درس روش تحقیق برای بسیاری از دانشجویان ایرانی با مفاهیم دشوار و نامانوس همراه بوده است. این امر دلایل مختلفی دارد که در این نوشتار قصد پرداختن به آن را نداریم، اما نکته مهم

خواندن....
پرورش شخصیت در قرن 21
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21 برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21 کتابی برای والدینی که نگران فرزندانشان هستند امروزه  درآستانه هزاره سوم و رشدوگسترش بی‌سابقه فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌ها یا اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و تأثیرات عمیق و مخرب آنها بر نسل امروز از یکسو

خواندن....
آشنايي با كامپيوتر در حسابداري
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری

برگی از کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری برگی از کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری برای کسانی از کار با کامپیوتر در کار حسابداری بی بهره اند . پيشرفت سريع تكنولوژي روز به روز چشم اندازها و افق هاي روشن تري را جهت تسخير قله هاي رفيع  علمي، فني، صنعتي و حل مشكلات و مسائل بشر

خواندن....
استاندارد بین المللی ایزو29990
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990

برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990 برگی از کتاب استاندارد ایزو 29990 برای کارمندان دولت .در دوره جدید که به عصر سازمانها شناخته میشود،تحولات و دگرگونیهای تکنولوژیکی، پیوسته حیات سازمانها را تهدید میکند. سازمانها برای مقابله با این تحولات و دگرگونیها و حفظ بقاء و ادامه حیات و بالندگی خود، نیازمند تعامل پویا با محیط

خواندن....
هدف گذاری
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب هدف گذاری

برگی از کتاب هدف گذاری برگی از کتاب هدف گذاری برای دوستان هدفمند ***کسى كه به امور بیهوده و بی‌هدف روى آورد،كم خرداست***         امام علی (علیه‌السلام) **** وقتی برای هدفی می‌جنگید،چیزی ازدست نمی‌دهید،فکرمی‌کنم بازنده واقعی کسی است که هدفی ندارد*** محمدعلی کلی، قهرمان بوکس جهان مارک مک کرومیک[1] در کتاب «آن‌ها چه چیزی در

خواندن....
نظارت پژوهی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب نظارت پژوهشی

برگی از کتاب نظارت پژوهشی برگی از کتاب نظارت پژوهشی برای دوستان  یکی از بزرگ‌ترین آمال جوامع امروزی، به دست آوردن جایگاهی شایسته در حوزه علم و فن‌آوری است، چرا که امروزه علم مزیت رقابتی اصلی در عرصه بین­المللی و مهم‌ترین منبع تولید ثروتمحسوب می‌شود. گذشت آن زمانی که کشورها برای توسعه و پیشرفت، دل

خواندن....
مشکلات خواندن و نارسنا خوانی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برای دوستانی که مشکل دارند “نارساخوانی و خواندن ضعیف” را با این فرض می‌توان از هم متمایز دانست که نارساخوانی یک مشکل  مشخص وویژه خواندن است، درحالی که ضعیف خواندن یک مشکل کلی و عمومی است. هرچند، در این کتاب بر

خواندن....
یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه

برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه برنامه درسی در بسیاری از مدارس ابتدائی، در تاریخ معاصر، به طرز نگران‌کننده‌ای محدود شده است به طوری که بیش از آن که کودکان با دانش، مهارت‌ها و تجربیات مختلف غنی‌سازی و برای زندگی آماده

خواندن....
مبانی و روش های حسابرسی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در دﻧﻴﺎ اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ و ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮد. اﺟﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن داﺷﺖ. در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري ﺷﺨﺼﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ،

خواندن....
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد
بالا

سبد خرید شما 0