ایران

حالت نمایش:
نمایش سریع

آشنایی با معماری اسلامی ایران

(0)
42,000تومان

آشنایی با معماری اسلامی ایران نویسنده: محمد کریم پیرنیا مترجم: شابک: 9789649611372 انتشارات: موسسه فرهنگی سروش دانش چاپ بیستم سال نشر: 1392..

نمایش سریع

آمودهای ایرانی (شناخت، آسیب شناسی و مرمت)

(0)
34,500تومان

آمودهای ایرانی (شناخت، آسیب شناسی و مرمت) نویسندگان: زهره بزرگ مهری – آناهیتا خدادادی ترجم: شابک: 9786009422890 انتشارات: سروش پایا سال نشر:  1392..

نمایش سریع

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

(0)
35,000تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) با آخرین اصلاحات تا سال 1395 (کلیات – دعوای عمومی – دعوای خصوصی) ویرایش پنجم با تجدید نظر اساسی نویسنده: دکتر محمد عاشوری مترجم: شابک: 9786000203207 انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) چاپ نوزدهم سال نشر:  1395..

نمایش سریع

ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین

(0)
50,000تومان

ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین ویرایش دوم نویسنده : محسن باقری بداغ آبادی مترجم: شابک : 9789642862917 انتشارت : نشر پلک چاپ دوم سال نشر : 1390..

نمایش سریع

انقلاب اسلامی ایران و چالش های اقتصادی سیاسی و فرهنگی

(0)
15,000تومان

انقلاب اسلامی ایران و چالش های اقتصادی سیاسی و فرهنگی Islamic Revolution, Economic, Political & Cultural Challenges نویسنده: دکتر قاسم فرج الهی مترجم: شابک: 9786005177015 انتشارات: آموزش و سنجش سال نشر:  1394..

نمایش سریع

بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران

(0)
9,000تومان

بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران نویسنده: دکتر پروانه شاه حسینی مترجم: شابک: 9789645308610 انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) چاپ سوم سال نشر:  1394..

نمایش سریع

تاریخ پارچه و نساجی در ایران

(0)
35,000تومان

تاریخ پارچه و نساجی در ایراننویسنده: دکتر فریده طالب پورمترجم: شابک: 9786005459241انتشارات: مرکب سفید، دانشگاه الزهراچاپ سوم سال نشر:  1396..

نمایش سریع

جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(0)
15,000تومان

جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نویسنده: لادن آذرداد مترجم: شابک: 9786001580031 انتشارات: جاودانه، جنگل سال نشر:  1389..

نمایش سریع

حقوق مدنی (شفعه، وصیت، ارث)

(0)
14,800تومان

حقوق مدنی (شفعه، وصیت، ارث) نویسنده: دکتر ابوالفضل باقری راد مترجم: شابک: 9786008242680 انتشارات: آریاداد سال نشر:  1396..

نمایش سریع

سفال و سفالگری در ایران (از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر)

(0)
35,500تومان

سفال و سفالگری در ایران (از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر) نویسنده: سیف الله کامبخش فرد مترجم: شابک: 9789643111540 انتشارات: ققنوس سال نشر: 1379..

نمایش سریع

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

(0)
113,500تومان

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران نویسنده: دکتر محمود سریع‌ القلم ترجم: شابک: 9789643213459 انتشارات: فرزان روز چاپ چهاردهم سال نشر:  1396..

نمایش سریع

نکات مهم حقوق مدنی کاربردی

(0)
14,000تومان

نکات مهم حقوق مدنی کاربردی نویسندگان: دکتر سعید فرزانه – قباد نادری مترجم: شابک: 9786003460034 انتشارات: کتاب آوا سال نشر:  1392..

نمایش سریع

هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران

(0)
17,000تومان

هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران نویسنده: محمدتقی احسانی مترجم: شابک: 9789644453755 انتشارات: علمی و فرهنگی چاپ چهارم سال نشر:  1390..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)