لوگو سفید

آنالیز عددی

In stock

نام پدیدآور:دیوید ،کینکید وارد چنی مترجمان فائزه ،توتونیان منصوره صائمی
مشخصات نشر:مشهد؛ دانشگاه امام رضا (ع)، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری:۲ ج.: مصور، جدول، نمودار. ج ۱
شابک:۰-۳۷-۶۵۸۲-۹۶۴
موضوع:آنالیز عددی – جلد اول
شماره کتابشناسی:۱۲۲۴۲-۸۱م

این کتاب در طی سالهای زیادی از یادداشتهای درسی که برای دوره های فوق لیسانس و سطوح بالاتر در ریاضیات و علوم کامپیوتر در دانشگاهها ارائه شده اند، استنتاج گردیده است. این دوره ها، دانشجویان را با الگوریتمها و روشهایی که عموماً در محاسبات علمی به آنها نیاز دارند، آشنا میکنند. به زیربناهای ریاضی این روشها به اندازه جنبه های الگوریتمی آنها، تأکید شده است . دانشجویان از طیفهای مختلف ریاضیات مهندسی علوم و علوم کامپیوتر، و همچنین از رشته های مختلف فوق لیسانس بوده اند. بخشهایی از این کتاب نیز که برای گذاردن شالوده و پایه چندین دوره فوق لیسانس مورد استفاده قرار گرفته اند به عناوین ویژه در آنالیز عددی، مانند حل عددی معادلات دیفرانسیل جبر خطی عددی و نظریه تقریب اختصاص داده شده اند. هدف ما همیشه این بوده است که موضوع را از یک دید ،ریاضی با تأکید بر ارائه غنی قضیه ها، اثباتها و ایده های جالب ،آن بررسی کنیم از اینها تعداد زیادی رویه های محاسباتی و سؤالات فریبنده از علم کامپیوتر ناشی میگردند ،البته محرک ما دنیای عملی محاسبات علمی است که انتخاب عنوانها و طرز رفتار با هر کدام را معین میکند. برای مثال، برای برخی از عناوین آموزنده است که پایه های نظری موضوع را بیان کنیم و به تجزیه و تحلیل مفصل الگوریتم بپردازیم. در حالتهای دیگر، عکس آن صحیح است دانشجویان از برنامه نویسی الگوریتمهای ساده و آزمایش نمودن آنها بیشتر یاد میگیرند، گرچه ما توصیه میکنیم که از نرم افزارهای خوب آزمایش ، شده

بالا

سبد خرید شما 0