لوگو سفید

تومان۸۰.۰۰۰

استاندارد بین المللی ایزو29990

50 عدد در انبار

استاندارد بین المللی ایزو29990

ایزو (سازمان بین المللی استاندارد) یک مرجع جهانی متشکل از مراجع ملی استاندارد ( مجموعه اعضای ایزو) می باشد. کار آماده سازی استانداردهای بین المللی به طور معمول از طریق کمیته های فنی ایزو انجام میشود. هر عضو علاقه مند به یک موضوع خاص که برای آن کمیته ای تشکیل شده است حق حضور در آن کمیته را دارد. سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی نیز در ارتباط با ایزو در این کار مشارکت دارند ایزو همکاری نزدیکی با کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی (IEC) بر روی استانداردسازی تمام موضوعات الکتروتکنیکی دارد. استانداردهای بین المللی مطابق با قوانین ارائه شده در بخش ۲ قواعد به ISO٫IEC

استاندارد بین المللی ایزو29990 بین صورت پیش نویس تهیه می شوند. وظیفه اصلی کمیته های فنی آماده سازی استانداردهای بين المللی است پیش نویس استانداردهای بین المللی ، که توسط کمیته های فنی مورد پذیرش قرار میگیرند در میان مجموعه اعضاء به رأی گیری گذاشته می شوند. انتشار آن به عنوان یک استاندارد بین المللی نیاز به تأیید و رأی حداقل ۷۵ درصد از اعضاء دارد. به این نکته باید توجه نمود که ممکن است برخی بندهای این استاندارد حق امتیاز ثبت شده داشته باشد ایزو مسئولیت شناسایی اینگونه بخش ها را جزاً و کلا نمی پذیرد. ایزو ۲۹۹۹۰ توسط کمیته فنی ISO٫TC ۲۳۲ برای خدمات یادگیری آموزش کارکنان و آموزش غیر رسمی، فراهم گردیده است.

کتاب های علم استادان

<h5>نام پدیدآور:خراسانی اباصلت

مشخصات نشر:تهران علم استادان 1393
مشخصات ظاهری:155ص
شابک:9-28-6296-600-978
موضوع:استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰  خدمات آموزشی – استانداردهاکنترل کیفی – استانداردها
شماره کتابشناسی:2502154

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0