لوگو سفید

تومان۲۵۰.۰۰۰

اندازه گیری نتایج آموزش

50 عدد در انبار

اندازه گیری نتایج آموزش

چرا اندازه گیری و ارزشیابی ضروری میباشند؟ مطالب بسیاری در زمینه نیاز به آموزش و حرفهایهای بهبود عملکرد برای این که پاسخگوتر شوند و اندازه گیری مشارکتشان نوشته شده است. و سازمان در زمینه آموزش به بهای دیگر نیازهای سازمانی سرمایه گذاری می کند و نتایج متأثر از آموزش نمیتواند بدون ارزشیابی متمرکز بر نتایج مهم باشند. از آنجایی که تمهیدات در زمینه یادگیری باید همه انواع مختلف ذینفعان را در برگیرند از این رو تلاش ارزشیابیمان باید ذینفعان سازمان را در بر گیرد ضرورتا کار کرد آموزش باید شریک کسب و کار در سازمان باشد به منظور این که محصولاتش را با موفقیت عرضه نماید. بیشتر شاهدان این زمینه نشان میدهند که برای این که عملکرد شاغلان در جهت شرکاء تجاری واقعی باشد سه عامل باید وجود داشته باشد. ۱ آموزش و تمهیدات بهبود عملکرد باید به چارچوب کلی عملیاتی و استراتژیک سازمان ادغام گردند. آنها نمیتوانند فعالیتهای جدا و مبتنی بر رویداد و غیر مرتبط

یا کارکردهای اصلی کسب و کار باشند. فرایند اندازه گیری و ارزشیابی جامعی باید موجود باشد تا باعث بهسازی منابع انسانی و ایجاد پاسخگویی شود این فرآیند باید جامع باشد اما برای کارکردهای

عادی سازمان عملی و امکان پذیر نیز باشد. – رابطه مشارکتی باید با مدیران اصلی عملیاتی ایجاد گردد. این مشتری های کلیدی برای موفقیت کلی کارکرد آموزش مهم میباشند.

بیشتر مدیران آموزش بر این باورند که نقش شان به عنوان بخش مهمی از استراتژی کسب و کار میباشد. در طی دهه ۱۹۹۰ و در ادامه در قرن ۲۱ آموزش و بهبود عملکرد به کارکرد اصلی بسیاری از سازمانها تبدیل شدند. مدیران آموزش این سازمانها بر اهمیت ایجاد شراکت موفق با مدیران اصلی تأکید کردند و گزارش دادند که گامهای بی نظیری در زمینه کار با مدیران جهت ایجاد روابط ضروری برداشته شده است در زمینه پیشرفت موفقیت آمیز برنامه های آموزشی یکپارچه در چارچوب کلی استراتژیک و عملیاتی سازمان پیشرفتهای نسبتا خوبی را گزارش داده اند. با این حال آنها نشان میدهند که در شرایط دیگر، پیشرفتی وجود ندارد: شرایطی که یک فرایند اندازه گیری و ارزشیابی جامع وجود ندارد حداقل نه به اندازه مورد نیاز در سازمانها این کتاب به ارائه اصول و ابزارهای ضروری اختصاص یافته تا به شاغلان این امکان را بدهد که فرایند اندازه گیری و ارزشیابی کلی شان را جهت اصلاح نتایج سازمان شان اجرا نمایند نصب و راه اندازی فرایند اندازه گیری و ارزشیابی جامع به طور طبیعی دو مورد دیگر را به خوبی بررسی می کند. اندازه گیری جامع آموزش رابطه نزدیکی را با اهداف و تمهیدات استراتژیک سازمان فراهم

خواهد آورد. اندازه گیری همچنین به مدیران صف این اجازه را میدهد که نتایج و نیز توانایی بالقوه تلاشهای آموزشی را ببینند که این امر افراد را به ایجاد مشارکت

قوی تر تشویق میکند. مادامی که محرکی برای پاسخگویی وجود دارد اندازه گیری مقیاس ها ضروری می باشند. برخی از محرکهای فعلی پاسخگویی عبارتند از نگرانی مدیران از خط پایین رقابت برای سرمایه گذاری و منابع فرآیند پاسخگویی در همه نقش ها علاقه مدیران ارشد به بازگشت سرمایه (ROI) و افزایش مستمر هزینه های برنامه در تحلیل نهایی نیروهای خارجی رقابتی جزء موضوعات واقعی پشت پرده پاسخگویی میباشند. در بخش کسب و کار این ماهیت رقابتی بازار جهانی است. در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی برای نیل به مأموریت اولیه خود، بر سر سرمایه و منابع با یکدیگر رقابت میکنند.

چارچوبی برای ارزشیابی با شش نوع شاخص اندازه گیری و ارزشیابی ابزارهای مفیدی برای کمک به درونی سازی فرهنگ برمبنای نتایج و دنبال کردن پیشرفت میباشند زمانی که به دنبال شواهد و مدارک در زمینه پاسخگویی آموزشی هستیم سؤالی که مطرح میشود و در واقع نقطه اصلی این موضوع میباشد این است که چه چیزی را باید اندازه گیری کرد و چه دادههایی جهت بررسی در قلب این مسأله قرار دارند. به کارگیری چارچوب ارائه شده در این فصل همراه با فرایند بازگشت سرمایه مشتمل بر پنج نوع داده همراه با پنج سطح اندازه گیری و داده نوع ششم که توسط مزایای نامحسوس ارائه میشود میباشد این دادهها را برای اندازه گیری برنامه های آموزشی و تربیتی برنامه های اصلاح ،عملکرد تمهیدات در زمینه تغییرات سازمانی برنامه های منابع انسانی و فن آوریهای ابتکاری و تمهیداتی در زمینه توسعه سازمان استفاده نمود برای تثبیت و خلاصه سازی کل در این کتاب اصطلاح برنامه های آموزش را به کار میبریم پنجمین سطح این چهارچوب به چهار سطح ارزشیابی که قبلاً در حدود ۴۰ سال پیش برای حرفه آموزش توسط دونالد کریک پاتریک تدوین شده بود، اضافه می شود. مفهوم سطوح متفاوت ارزشیابی برای درک چگونگی محاسبه بازگشت سرمایه مفید میباشد.

کتاب های علم استادان

نام پدیدآور:جک جی ،فیلیپس رن درو استون ؛ ترجمه کورش فتحی واجارگاه غلامرضا شمس مورکانی، سعید صفایی موحد

مشخصات نشر:تهران علم استادان 1393

مشخصات ظاهری:288ص

شابک:3-04-6296-600-978

شماره کتابشناسی ملی:2909233

موضوع:آموزش حین خدمت — ارزشیابی

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0