لوگو سفید

تومان۱۵۰.۰۰۰

بین المللی کردن برنامه های درسی در نظام اموزش عالی

50 عدد در انبار

بین المللی کردن برنامه درسی

اساساً در حوزه آموزش عالی آگاهانی باید هدف مهم آموزش باشد به عبارت روشن تر دانشجویان باید به عنوان شهروند و نیروی کار حرفه ای با چالشهای جهانی شدن روبرو شوند. جهان تجارت ،علم تکنولوژی و رسانه به طور فزایندهای در حال توسعه است. جهانی شدن شده است تا انسانها با فرهنگهای متفاوت ارتباطات بیشتری با یکدیگر داشته باشند . این امر نیاز به فهم چند فرهنگی و مهارتهای ارتباطی را افزایش میدهد. این روند و دلمشغولی در برنامه درسی بسیاری از دانشگاههای مشهور دنیا کاملاً انعکاس یافته است و در این میان آموزش بین الملل به عنوان یکی از اولویتهای مهم مدنظر قرار است.

کتاب های علم استادان

علی رغم این تأیید فزاینده که جهانی شدن باید به اولویت اصلی تبدیل شود بیشتر صاحبنظران بــر این باورند که آموزش عالی به طور کلی کار مهمی را در کمک به دانشجویان برای فهم جهانی فرای مرزهای کشورها انجام نداده است (Navaroo2004P28 در سال ۲۰۰۰، اتحادیه تعلیم و تربیت آمریکا گزارشی با عنوان بین المللی کردن برنامه درسی عالی ایالات متحده گزارش وضعیت مقدماتی ۲۰۰۰ منتظر کرد در گزارش بیان شده است که تعداد کمی از دانشجویان دوره کارشناسی صلاحیت های بین المللی یا بین فرهنگی را در طول تحصیلات دانشگاهی کسب میکنند. یافته های این گزارش از این قرارند

نام پدید آور:ديبا واجاری، طلعت

مشخصات نشر:تهران: علم استادان، ۱۳۹۳

مشخصات ظاهری:۲۱۲ ص

شابک:5-26-6296-600-978

موضوع:آموش عالی – ایران ــ برنامه های درسی  آموزش عالی ـ برنامه ریزی

شماره کتابشناسی ملی:٣٥٠١٧٤٩

 

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0