لوگو سفید

تومان۸۵۰.۰۰۰

درامدی بر روش های نوین زمین شناسی و اکتشاف کانسار های طلا

50 عدد در انبار

نام پدیدآور:محمد یوسفی – احسان حاجی
مشخصات نشر:تهران علم استادان 1397
مشخصات ظاهری:683ص
شابک:

978-622-99473-9-5

موضوع:طلا — معدن و ذخایر معدنی
شماره کتابشناسی:5390781

پسر از آغاز آفرینش پیوسته برای ادامه زندگی خود به مواد متشکله زمین متکی بوده و به سبب اهمیت مواد معدنی برای یافتن آنها پیوسته در تلاش و تکابو بوده است. به طور کلی می توان گفت ادامه زندگی انسان تا حدود زیادی به مواد معدنی بستگی دارد استحصال این مواد و استفاده از آن در موارد ،متنوع تهیه مواد غذایی مواد اولیه صنعتی تقریباً همزمان با پیدایش انسان آغاز می گردد.

مواد معدنی اساس و پایه صنایع و از مولفههای اساسی رونق اقتصادی در هر جامعه ای بوده و اکتساف منابع جدید همیشه از اولویتهای توسعه اقتصادی کشور محسوب می.شود. منابع انرژی نظیر زغال فلزات با ارزش و بایه سنگدانهها و فلزات نادر خاکی از جمله منابعی هستند که فناوری بشر بـه ان وابسته است و این وابستگی هر روز بیشتر میشود تعجب برانگیز نیست که قوی ترین اقتصادهای امروزی دنیا از نظر تاریخی دارای صنایع معدنی قدرتمندی بودهاند و امروزه بسیاری از اقتصادهای نوظهور در حال توسعه صنایع مهم معدنی هستند رشد ستابنده جمعیت روی کره زمین و استاندارد زندگی در سراسر جهان نیاز به همه تولیدات منابع معدنی را افزایش داده است این نیازها محققا به رسد خود ادامه میدهند همزمان جستجو برای یافتن کانه ها هر روز بیش از بیش پیچیده تر میشود و کانه ها را در اعماق بیشتر مورد کاوش قرار میدهند برای تامین مواد مورد نیاز در آینده باید نگرشها و فنون نوین مکمل شیوههای کهن شود فنون بازیابی و معدنکاری بایستی بهبود یابد تا توده های بزرگ کانیهای مجاور سطح زمین که اکنون اقتصادی نیستند به مرحله بهره برداری برسند. به این دلیل کارشناسان و فارغ التحصیلان اکتشاف معدن باید علاوه بر دانش فنی خلاقیت مهندسی داشته باسند و این کار مستلزم ابتکار و نوآوری و نیز احاطه کامل به دانش فنی میباشد.

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0