لوگو سفید

تومان۲۲۰.۰۰۰

سبک یادگیری و آموزش فراگیر

50 عدد در انبار

سبک یادگیری و آموزش فراگیر

سبک یادگیری و آموزش فراگیر کتابی برای انان که نگران تربیت فرزندان خود هستند

قسمت اول: چگونه بچه‎ها ياد مي‌گيرند

1- مدل‌هاي يادگيري و چرخههاي يادگيري

در اين فصل يك ديد كلي از مراحل مختلف چرخه يادگيری- یعنی درونداد، شناخت و برونداد- ارائه شده است. آنچه که در این بخش آمده در مقابل آن چیزی است که در ارتباط با یادگیری و تمرینات مرتبط با آن در کلاس، در ادبیات موضوع مطرح شده است.

2- تفاوت‌هاي يادگيري و سبك‌هاي يادگيري

در اين فصل تفاوت بين فراگيران مطرح و بحث شده است، از جمله فراگیرانی كه نيازهاي آموزشي خاصی دارند.

3- نقش محيط يادگيري

در اين فصل شناختی از بافت يادگيري ارائه شده و نقش محيط كلاس در فرايند يادگيري مورد تأكيد واقع شده است.

قسمت دوم: سبك‌هاي يادگيري

1- تاریخچه و پیشینه سبك‌هاي يادگيري

در اين فصل خلاصه‌اي از تاریخچه و ادبيات موضوعی سبك‌هاي يادگيري ارائه شده است، از جمله بعضي از مسائل و موضوعات بحث برانگيز در این زمینه و چالش‌هاي پيش‌روي معلمان و اينكه در برخورد با این چالش‌ها چگونه می‎توان از سبك‌هاي يادگيري بهره جست.

2- سنجش سبك‌هاي يادگيري

در اين فصل پرسشنامه‎ها و سیاهه‎های موجود جهت سنجش سبك‌هاي يادگيري مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب پرسشنامه‌ای که جهت تعیین سبك‌هاي يادگيري توسط نویسندگان کتاب مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شده و چگونگی استفاده از آن نیز مطرح شده است.

3- سبك‌هاي يادگيري- تدریس و يادگيري

در اين فصل مثال هايي از رويكردهايي كه مي‌تواند در كلاس درس در ارتباط با استفاده از سبك‌هاي يادگيري مورد استفاده قرارگيرد، ارائه شده است. در مورد طيفي از حيطه‌هاي برنامه‌هاي درسي ….. . مفهوم هماهنگ كردن تدریس با سبك‎هاي يادگيري نيز مورد بحث قرارگرفته است.

سبک یادگیری و آموزش فراگیر

نویسنده : گاوین رید ترجمه دکتر محمد حسن پرداخت چی

ناشر : علم استادان

مشخصات ظاهری : 248ص

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0