لوگو سفید

تومان۱۰۰.۰۰۰

شرحی بر برخی از نسخ خطی و چاپ سنگی کتاب کلیله و دمنه

50 عدد در انبار

شرحی بر برخی از نسخ خطی و چاپ سنگی کتاب کلیله و دمنه

ادبیات ایران زمین همچون درختی کهن سال و با شکوه با ریشه هایی زرفارو، برگ و بازگسترده برزمین شاخه به شاخه سر به فلک کشیده و نامیرا سایه گاهی از ادب و معرفت در بهه گیتی در افکنده است. از آن جا که هنر ایران زمین به عنوان یک هستنده ریشه دار و با دست ایرانیان به اوج بالندگی و شکوفایی رسیده است بر ایرانیان است که همه کوشش خود را در پاسداری از ادب و فرهنگ سرزمین خود به کار بندند. کتاب کلیله و دمنه زاده اندیشه ایرانی نیست ولی هم نشینی دیرینه ما با این کتاب و افزایش و دگرگونی هایی که برابر روح ایرانی بر آن روا داشته ایم یکسره از آن کتابی ایرانی ساخته است. انگیزه اصلی از مصور سازی این کتاب قرائت متن ترجمه شده اصلی این کتاب از زبان سانسکریت به فارسی بود. لذا همان گونه که میدانید این کتاب حکایات پنداموز زیادی به زبان حیوانات دارد که در بالا بردن جذابیت تصاویرش نیز مؤثر است. ممکن است اغراقی شاعرانه جلوه کند ولی در گذر دوران پژوهش هر چه که با داستانهای ظاهراً ساده و در درون پررمز و راز این کتاب بیشتر آشنا شدیم، شخصیت های آن را آماده جان دوباره گرفتن و به تصویر کشیدن دیدیم زبان سنگین کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی در آغاز کار میتوانست راهبندی بزرگ در درک حقایق کتاب باشد ولی نه تنها این گونه نشد بلکه با کمک گرفتن از داستانهای بید پای و انوار سهیلی هرچه زمان می گذشت به نازک کاریها و ظرایف نویسندگان ایرانی هر روز بیش از روز پیش پی می بردیم و زبان سنگین این کتابها برای ما به یک زبان ویژه و دریافتنی بدل شد و آغاز به خلاصه نویسی داستانهای مصور شده آن کتاب کردیم به هر حال به تصاویر چهار نسخه خطی در کتابخانه کاخ گلستان دست یافتیم

کتابهای علم استادان

هنرمند مصور ساز هر دوره بی آن که از سنت پیشینیان فاصله گیرد و در زمینه کار و تکامل که پیشینیان گاه حتی بی آن که ارج قلم خود را بداند گنجینه هایی قیمتی و گوهرین، برای ادب و هنری امروزیان به یادگار گذاشته اند که مایه بالیدن جوانان این مرز و بوم است و هر روز که گذشته است.برگی زرین بر درخت تناور درخت ادب ایران افزوده است. جای آن است که سخن مانی اندیشمند نقاش را به یاد آریم من آنرا در کتابهایم نوشته و با تصاویر رنگی منقوش کردم بگذار تاکسی که آنرا به صورت کلمات میشود به صورت تصاویر هم ببیند تا اگر کسی قادر نیست آنرا از طریق اصوات بیاموزد از تصاویر فراگیرد…. متأسفانه این فاصله زمانی بسیار طولانی که در میان مصور سازی کتب مکتب هرات اواخر قرن نهم هجری و مکتب قاجار قرون دوازدهم و سیزدهم هجری است نمیتواند رابطه خوبی میان به کتابی که از عهد قاجار در دست داریم و یک کتابی که در سبک هرات مصور شده است. ایجاد کند. با این وجود در لا به لای توصیف و تحلیلهای این تصاویر به خصوص در ارتباط بین سه کتاب دوره قاجار توضیحاتی به لحاظ تأثیر این مصور سازی ها بر یکدیگر با توجه به نمونه قدیمی تر بر نمونه جدیدتر گفته شده است.

نام پدیدآور:یاوری، حسین
مشخصات نشر:تهران: علم استادان ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری:۲۲۴ ص: مصور (رنگی)
شابک:7-64-6296-600-978
موضوع:کلیله و دمنه — نقد و تفسیر کلیله و دمنه – نسخه های خطی
شماره کتابشناسی:5098696

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0