لوگو سفید

تومان۱۲۰.۰۰۰

شفافیت در هزینه های انتخاباتی و نقش ان در کاهش فساد (با تاکید برنظام انتخابات در ایران)

50 عدد در انبار

شفافیت در هزینه های انتخاباتی و نقش ان در کاهش فساد (با تاکید برنظام انتخابات در ایران)

شفافیت در هزینه های انتخاباتی  یکی از اصول انخابات است که رعایت نمیشود؟!!!!

انتخابات بارزترین و قابل اندازه گیری ترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی و مسالمت آمیزترین شیوه برای دستیابی به قدرت در عرصه سیاسی میباشد. بی تردید مفهوم انتخابات پاک ضرورتی آشکار در حقوق انتخاباتی را مطرح میکند. افزایش مخارج انتخاباتی نتیجه بلافصل افزایش عملیات جذب پول یا به عبارت مرسوم ثمره افزایش بی رویه منابع تأمین مالی احزاب سیاسی و نامزدهاست. در عین حال که وجود پول حتی بری انجام یک رقابت سیاسی حداقلی لازم و ضروری است اما نفوذ بی رویه آن در رقابتهای سیاسی انتخابات را که باید مجرای موثق انتقال قدرت سیاسی در حکومت دمکراتیک باشد به ورطه فساد کشانده و ضمن حیف و میل مبالغ هنگفت و نجومی پول – که بعضاً نیز از کیسه بیت المال جبران می شود – سلامت آن را دستخوش تخدیش میکند انتخابات پاک بر انتخاباتی ساده و بی آلایش و عاری از نفوذ متمولان بر رقبا و رقابت های سیاسی دلالت دارد و رقابت در آن صرفاً برای اشارت بر تواناییها و استعدادهای شخصی با توسل

حماقتی به پول است.

تلاش تمام نظامهای حقوقی آن است که نفوذ پول در سیاست و هزینه ها و مخارج انتخاباتی و نتیجتاً فساد سیاسی را به حداقل ممکن برسانند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در مورد نهاد انتخابات سابقه روشن و درخشانی کسب شده اما نگاهی هر چند کوتاه به حجم اندک مقررات انتخاباتی ایران کافی است تا متوجه شویم که نظام حقوقی کشورمان در این زمینه فقیر و نارسا است. در تحقیق پیش رو سعی گردیده راهکارها و پیشنهادهایی جهت شفافیت در هزینه های مالی کاندیداها نظیر تدوین قوانین خاص یا اصلاح قوانین موجود پیش بینی شورای نظارت بر هزینه های انتخابات پیش بینی یارانه دولتی برای احزاب

قانونی با کاندیداها تعیین ذیحساب مالی متعهد و.. مطرح گردیده است.

کتابهای علم استادان

 

نوشته :دکتر حسین قمری و سجاد اعظم پور

ناشر : علم استادان

محل چاپ : تهران

مشخصات ظاهری: 160ص

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0