لوگو سفید

تومان۱۲۰.۰۰۰

کارافرینی اموزش اصول مبانی و مصادیق

50 عدد در انبار

 

بارها اتفاق افتاده که وقتی با افرادی که کسب و کاری در حوزه آموزش راه اندازی کرده اند سخن گفته ایم به این نکته اشاره میکنند که ما در وهله اول به دنبال ارزشی به جز کسب درآمد بوده ایم. به راستی این ارزش آفرینی از چه جنسی است. به عنوان نمونه بیل استریکلند در محله ای فقیرنشین به راه اندازی موسسه آموزشی برای مهارت آموزی به جوانان در معرض خطر می پردازد؛ یا کیدزانیا که هدفش آموزش مشاغل به کودکان و نوجوانان است و لی لی پوت کشور خودمان که به تازگی سعی در ارائه آموزش مشاغل به سبک نوین به کودکان این مرز و بوم دارد همگی به دنبال چیزی فراتر از منفعت اقتصادی هستند که کارآفرینان اجتماعی آن را منفعت اجتماعی می نامند. در این کتاب برآنیم که به اهمیت این کسب و کارها بپردازیم. کسب و کارهایی که باید با حرمت خاصی بـدان هـا نگریست و با وسواس و دقت نظر ارزش آفرینان حوزه آموزش را جدای از دلالان آموزشی که متاسفانه به فروش پایان نامه و کتب و صدها کار غیر اخلاقی و غیرقانونی می پردازند، دانست. نکته دیگر این که متاسفانه گاهی مفهوم کارآفرینی آموزشی با آموزش کارآفرینی اشتباه گرفته میشود که در این کتاب بحث شده است و آنچه مدنظر این کتاب است کارافرینی اموزشی است و نـه آمـوزش کارآفرینی کارافرینی اموزشی چیست؟ هدف از آن چیست؟ انواع آن کدام اند؟ چه موانعی بر سر راه کارآفرینی آموزشی وجود دارد؟ برای رفع این موانع چه باید کرد؟ مصادیق کارافرینی اموزشی کـدام اند؟

کتاب های علم استادان

عنوان و نام پدیدآور:رضایی زاده ، مرتضی

مشخصات نشر:تهران: علم استادان ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری:۱۶۲ ص

شماره کتابشناسی ملی:۴۹۳۵۶۱۸

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۳۳-۳

موضوع:کارآفرینی

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0