لوگو سفید

تومان۱۰۰.۰۰۰

کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA

50 عدد در انبار

کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA

کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA کتابیست برای مدیران

این یک واقعیت پذیرفته شده است که تغییر و توسعه مهمترین نیاز سازمانها در عصر حاضر می باشد. برای اینکه سازمانها بتوانند به حیات خویش ادامه داده و در شرایط رقابتی امروز رشد و توسعه پیدا کنند می باید قادر باشند تا به تغییرات نوظهور اجتماعی اقتصادی سیاسی و فناورانه واکنشی سریع و مناسب نشان دهند. این به آن معنا است که رشد و بقاء سازمانها منوط به توانایی آنها در کنار آمدن با الزامات درونی و بیرونی است که این تغییرات به وجود می آورند. لذا شکی نیست که تمامی کارکنان سازمان در هر سمت و سطحی که قرار دارند میبایست به طور مستمر به کسب دانش ها، مهارت ها نگرش ها و دیدگاه های نو بپردارند. به عقیده با کلی وکیپل (۲۰۰۹) از دهه ۱۹۷۰ به بعد بسیاری از منابع و مشاغل سنتی به تدریج از بین رفته و در نتیجه مشاغل مرسومی که نیازمند نیروی کار ماهر نبودند نیز به شدت کاهش یافتند. بازار کار به شدت رقابتی شده و الگوهای کسب و کار به دلیل ظهور و توسعه فناوری اطلاعات دچار تغییرات چشمگیری شدند. این تغییرات سریع و مستمر نیاز به یادگیری و توسعه مداوم را به یک الزام تبدیل نموده اند. امروزه کارفرمایان به دنبال کارکنانی هستند که قادر باشند مهارت هایشان را به طور مداوم توسعه داده و در عرصه های بدیع و متعددی بکار گیرند. این شرایط را میتوان حاصل فعالیت سازمان ها در شرایط رقابتی نیز دانست. کسب جایگاه برتر در بین رقبا و حفظ این جایگاه به اولویت بسیاری از سازمانها تبدیل شده است. حال با توجه به این شرایط و پیچیدگی های مربوط به آن سازمان ها مجبورند تا بر چند حوزه اساسی تمرکز نمایند بازارائی و انطباق مستمر ساختارهای سازمانی به کارگیری درست قابلیتهای فناوری متناسب با نیازها و شرایط جامعه شناخت نیازهای مشتریان و تلاش مداوم جهت رفع این نیازها در کنار نیاز آفرینی و آموزش و توسعه نیروی انسانی حرفه ای در بین موارد ذکر شده آموزش توسعه منابع انسانی محور اساسی بحث ما در این کتاب می باشد.

در صورتیکه آموزش کارکنان به صورت هدفمند و نظام مند در راستای نیازها و راهبردهای سازمان اجرا گردد مزایای ذیل قابل تصور خواهد بود. نخست اینکه آموزش هدفمند و مبتنی بر توان افزایی کارکنان موجب افزایش رضایت شغلی و برانگیختگی آنان میشود. رضایت شغلی میتواند حاصل اجرای موثرتر وظایف شغلی فعلی یا به کارگیری کارآمد مجموعه ای از مهارتهای جدید باشد. از سوی دیگر عملکرد موترتر فرد می تواند منجر به مزایا و درآمد افزونتر برای او گشته و وجهه حرفه ای وی در درون و بیرون سازمان را بهبود بخشد. این بهبود عملکرد و کارایی فردی نهایتاً و در مجموع سازمان را منتفع خواهد ساخت.

کتابهای علم استادان

نویسنده : دکتر اباصلت خراسانی

ناشر : علم استادان

مشخصات ظاهری: 160ص

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0