لوگو سفید

تومان۱۷۰.۰۰۰

کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی

1 عدد در انبار

نام پدیدآور:زین العابدین حسینی
مشخصات نشر:تهران ،سازمان جهاد دانشگاهی 1388
مشخصات ظاهری:280ص
شابک:8-030-102-600-978
موضوع:جغرافیا طبیعی

1 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0