لوگو سفید

تومان۱۲۰.۰۰۰

یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه

50 عدد در انبار

یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه

برنامه درسی در بسیاری از مدارس ابتدائی در تاریخ معاصر به طرز نگران کننده ای محدود شده است به طوری که بیش از آن که کودکان با دانش مهارتها و تجربیات مختلف غنی سازی و برای زندگی ماده شوند. برای امتحان و آزمون دادن آماده سازی میشوند روشن است که تحقق هدف اول آنها را رای عملکرد خوب در آزمونها و در زندگی توانمند میسازد از این رو اکنون زمان تغییر فرا رسیده ست این کتاب در صدد است تا معلمان و مدیران مدارس بتوانند به درک بهتری از معنای برنامه درسی» و این که یک نظام آموزشی خلاقانه در هر مدرسه چه شکلی میتواند داشته باشد برسند. این کتاب به بررسی نیت پیاده سازی و تاثیر برنامه درسی میپردازد و در برگیرنده باکسهای برای امل بیشتر و پیشنهادهای عملی برای معلمان پرمشغله است. اما ال پاکستانگا نیاز به یک برنامه رسی گسترده و متوازن در برابر محدودیتهای تمرین متقابل برای موفقیت را مورد تجزیه و تحلیل رار داده است و با استفاده از فرهنگ اصطلاحات اداره استاندارد در آموزش خدمات کودکان و مهارت اوفستد به بررسی عمیق فرآیند طرح ریزی برنامه درسی تحویل و ارزیابی پرداخته است. نمونه هایی درسها و طیفی از رویکردهای مختلف در این کتاب ارائه شده است. کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه به همه رهبران موضوعی، معلمان کلاسی و نار آموزان معلمی دل گرمی برای فراهم سازی یک برنامه درسی غنی هیجان انگیز و متنوع خواهد داد نیازهای یادگیرندگان را محقق خواهد کرد و در عین حال امکان ایجاد محیطی برای تدریس خلاقانه الهام بخشی به افراد را فراهم می آورد. اما ال پاکستانگا به عنوان یک معلم علاقه مند با بیش از بیست سال تجربه در مدارس مختلفی عنوان معلم و مدیر مدرسه با هدف ایجاد انگیزه برای ایجاد تغییرات کار کرده است. وی هم چنین به نوان یک بازرس با سابقه ی دفتر استاندارد در آموزش ارائه دهنده خدمات کودکان و مهارت و به زیابی کیفیت آموزش پرداخته است. اما رویکردهای مختلفی را در آموزش و یادگیری تجربه کرده و شار ارائه نتایج را احساس کرده است.

کتابهای علم استادان

نام پدیدآور:اما ال، بالاستنكار شهرزاد کمال خانی فاطمه ناصری، صادق رامایی
مشخصات نشر:تهران: علم استادان، ۱۴۰۱
مشخصات ظاهری:۱۱۴ ص.
شابک:7-05-6361-622-978
موضوع:آموزش ابتدایی — برنامه های درسی
شماره کتابشناسی:۸۸۰۵۶۷۹

50 عدد در انبار

بالا

سبد خرید شما 0