انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان ارزشیابی، به عنوان یک فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذات و کردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته واساسا مبنای رفتارهای فطری و اکتسابی بشر بوده است. ادیان الهی عموما معیار و شاخص های رفتاری و کرداری به انسانها عرضه کرده، در ازای تبعیت از آنها پاداش‌های معین و

ادامه مطلب »
بالا