انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: استاندارد ایزو 29990

استاندارد بین المللی ایزو29990
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ برای کارمندان دولت .در دوره جدید که به عصر سازمانها شناخته میشود،تحولات و دگرگونیهای تکنولوژیکی، پیوسته حیات سازمانها را تهدید میکند. سازمانها برای مقابله با این تحولات و دگرگونیها و حفظ بقاء و ادامه حیات و بالندگی خود، نیازمند تعامل پویا با محیط

ادامه مطلب »
بالا