انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: اندازه گیری نتایج آزمون

اندازه گیری نتایج آموزش
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب اندازه گیری نتایج آزمون

اندازه گیری نتایج آزمون اندازه گیری نتایج آزمون چرا اندازه‌گیری و ارزشیابی ضروری می‌باشند؟ مطالب بسیاری در زمینه نیاز به آموزش و حرفه­ای‌های بهبود عملکرد برای این که پاسخگوتر شوند و اندازه گیری مشارکت­شان نوشته شده است. و سازمان در زمینه آموزش به بهای دیگر نیازهای سازمانی سرمایه گذاری می‌کند، و نتایج متأثر از آموزش

ادامه مطلب »
بالا