انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: برنامه ریزی درسی درآموزش عالی

برنامه ریزی درسی در اموزش عالی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب برنامه ریزی درسی درآموزش عالی

برنامه ریزی درسی درآموزش عالی برنامه ریزی درسی درآموزش عالی اصلاح برنامه های یادگیری- محور در دوره های آموزشی کارشناسی جزیی از فرآیند وسیع اصلاحات مختلف مانند اصلاح برنامه درسی، رویکردهای آموزشی در مؤسسات آموزش عالی است. (Garrand tag, 1995, Hubball and Burt 2004) این برنامه درسی ریشه در پداکوژیکی ساختار گرایی و یادگیری مبتنی

ادامه مطلب »
بالا