انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: برگی از کتاب اندازه گیری نتایج آزمون

اندازه گیری نتایج آموزش
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب اندازه گیری نتایج آزمون

اندازه گیری نتایج آزمون اندازه گیری نتایج آزمون چرا اندازه‌گیری و ارزشیابی ضروری می‌باشند؟ مطالب بسیاری در زمینه نیاز به آموزش و حرفه­ای‌های بهبود عملکرد برای این که پاسخگوتر شوند و اندازه گیری مشارکت­شان نوشته شده است. و سازمان در زمینه آموزش به بهای دیگر نیازهای سازمانی سرمایه گذاری می‌کند، و نتایج متأثر از آموزش

ادامه مطلب »
بالا