انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی

مشکلات خواندن و نارسنا خوانی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برای دوستانی که مشکل دارند “نارساخوانی و خواندن ضعیف” را با این فرض می‌توان از هم متمایز دانست که نارساخوانی یک مشکل  مشخص وویژه خواندن است، درحالی که ضعیف خواندن یک مشکل کلی و عمومی است. هرچند، در این کتاب بر

ادامه مطلب »
بالا