انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن 21

پرورش شخصیت در قرن 21
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱ برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱ کتابی برای والدینی که نگران فرزندانشان هستند امروزه  درآستانه هزاره سوم و رشدوگسترش بی‌سابقه فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌ها یا اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و تأثیرات عمیق و مخرب آنها بر نسل امروز از یکسو

ادامه مطلب »
بالا