انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: توسعه و ثبات سیاسی

توسعه ثبات سیاسی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب توسعه و ثبات سیاسی

توسعه و ثبات سیاسی امروزه، مؤلفه‌های تأثیرگذار در قوام و نقش‌آفرینی نظام‌های سیاسی نسبت به گذشته تغییر یافته و مؤلفه‌های توسعه‌ای همچون توانایی و کارآمدی دولت‌ها در تأمین رفاه شهروندان، اهمیت بیشتری یافته است. در واقع، ساختار سیاسی کشورها، به عنوان سیستم هدایت‌گر مدیریت سایر بخش‌های کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات غالب در

ادامه مطلب »
بالا