انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: سلامت نظام اداری

فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برای شما عزیزان .هیچ انسانی ذاتاً متخلف، مجرم و گناهکار آفریده نمی­شود. شرایط نامتعادل اجتماعی، اقتصادی ایجاد فساد می­کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه­ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده­ای روشن برای افراد جامعه

ادامه مطلب »
بالا