انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: علم استادان

فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری

برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برگی از کتاب فرهنگ سازی ارتقای سلامت نظام اداری برای شما عزیزان .هیچ انسانی ذاتاً متخلف، مجرم و گناهکار آفریده نمی­شود. شرایط نامتعادل اجتماعی، اقتصادی ایجاد فساد می­کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه­ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده­ای روشن برای افراد جامعه

ادامه مطلب »
مقدمه ای بر روش تحقیق کمی و کیفی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی

برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی برگی از کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی برای شما عزیزان .درس روش تحقیق برای بسیاری از دانشجویان ایرانی با مفاهیم دشوار و نامانوس همراه بوده است. این امر دلایل مختلفی دارد که در این نوشتار قصد پرداختن به آن را نداریم، اما نکته مهم

ادامه مطلب »
پرورش شخصیت در قرن 21
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱

برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱ برگی از کتاب پرورش شخصبت در قرن ۲۱ کتابی برای والدینی که نگران فرزندانشان هستند امروزه  درآستانه هزاره سوم و رشدوگسترش بی‌سابقه فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌ها یا اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و تأثیرات عمیق و مخرب آنها بر نسل امروز از یکسو

ادامه مطلب »
استاندارد بین المللی ایزو29990
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ برگی از کتاب استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ برای کارمندان دولت .در دوره جدید که به عصر سازمانها شناخته میشود،تحولات و دگرگونیهای تکنولوژیکی، پیوسته حیات سازمانها را تهدید میکند. سازمانها برای مقابله با این تحولات و دگرگونیها و حفظ بقاء و ادامه حیات و بالندگی خود، نیازمند تعامل پویا با محیط

ادامه مطلب »
هدف گذاری
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب هدف گذاری

برگی از کتاب هدف گذاری برگی از کتاب هدف گذاری برای دوستان هدفمند ***کسى که به امور بیهوده و بی‌هدف روى آورد،کم خرداست***         امام علی (علیه‌السلام) **** وقتی برای هدفی می‌جنگید،چیزی ازدست نمی‌دهید،فکرمی‌کنم بازنده واقعی کسی است که هدفی ندارد*** محمدعلی کلی، قهرمان بوکس جهان مارک مک کرومیک[۱] در کتاب «آن‌ها چه چیزی در

ادامه مطلب »
نظارت پژوهی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب نظارت پژوهشی

برگی از کتاب نظارت پژوهشی برگی از کتاب نظارت پژوهشی برای دوستان  یکی از بزرگ‌ترین آمال جوامع امروزی، به دست آوردن جایگاهی شایسته در حوزه علم و فن‌آوری است، چرا که امروزه علم مزیت رقابتی اصلی در عرصه بین­المللی و مهم‌ترین منبع تولید ثروتمحسوب می‌شود. گذشت آن زمانی که کشورها برای توسعه و پیشرفت، دل

ادامه مطلب »
مشکلات خواندن و نارسنا خوانی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی

برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برگی از کتاب مشکلات خواندن و نارساخوانی برای دوستانی که مشکل دارند “نارساخوانی و خواندن ضعیف” را با این فرض می‌توان از هم متمایز دانست که نارساخوانی یک مشکل  مشخص وویژه خواندن است، درحالی که ضعیف خواندن یک مشکل کلی و عمومی است. هرچند، در این کتاب بر

ادامه مطلب »
یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه

برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه برگی از کتاب یک برنامه درسی ابتدائی خلاقانه برای همه برنامه درسی در بسیاری از مدارس ابتدائی، در تاریخ معاصر، به طرز نگران‌کننده‌ای محدود شده است به طوری که بیش از آن که کودکان با دانش، مهارت‌ها و تجربیات مختلف غنی‌سازی و برای زندگی آماده

ادامه مطلب »
مبانی و روش های حسابرسی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب مبانی و روشهای حسابرسی

مبانی و روشهای حسابرسی ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در دﻧﻴﺎ مبانی و روشهای حسابرسی :اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در اروﭘﺎ و ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﺟﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﻼن داﺷﺖ. در اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﺷﺨﺼﻲ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص

ادامه مطلب »
ساختن اعتماد بنفس انعطاف پذيري و هوش هيجاني در كودكان خردسال
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب ساختن اعتماد به نفس، انعطاف پذیریو هوش هیجانی در کودکان خردسال راهنمای عملی با استقاده ازطرز فکر، مدرسه جنگل، و هوش‌های متعدد

ساختن اعتماد به نفس پاملا استیونز یک معلم دبستان در انگلستان بود که زندگی خود را وقف آموزش ومربیگری صدها کودک خردسال کرد.  اودرهرکودکیکهواردکلاسخود می‌شد چیزی می‌دید و می‌دانست که هر کودکی به شیوه خود استعداد دارد.  پاملا، چهدرمدرسهوچهبهعنوانمعلمخصوصیدراوقاتفراغت، بههمهدانشآموزانشحمایتوراهنمایی لازم را برای شکوفایی داد.  پاملا می‌دانستکهمطمئناًتدریسیکروش “متناسب با همه” نیست و او مجبور است

ادامه مطلب »
روش ها و فنون تدریس
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس روشها و فنون تدریس آنچه که معلمان نیاز دارند در مورد روشهای تدریس  بدانند مقدمه روش تدریس عبارت است از مجموعه ای از اصول ،رویه ها یا راهبردهایی است که توسط معلمان جهت دست یابی به یادگیری مطلوب در دانش‌آموزان ،اجرا می شود.(لیو و شی ،۲۰۰۷)  برخی از این اصول و

ادامه مطلب »
اندازه گیری نتایج آموزش
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب اندازه گیری نتایج آزمون

اندازه گیری نتایج آزمون اندازه گیری نتایج آزمون چرا اندازه‌گیری و ارزشیابی ضروری می‌باشند؟ مطالب بسیاری در زمینه نیاز به آموزش و حرفه­ای‌های بهبود عملکرد برای این که پاسخگوتر شوند و اندازه گیری مشارکت­شان نوشته شده است. و سازمان در زمینه آموزش به بهای دیگر نیازهای سازمانی سرمایه گذاری می‌کند، و نتایج متأثر از آموزش

ادامه مطلب »
توانمند سازی والدین درکاهش تعارض رقتاری کودکان و نوجوانان
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب توانمند سازی والدین

توانمند سازی والدین کلیات و مفاهیم توانمند سازی والدین کودکی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن شخصیت فرد ایجاد و تأسیس می‌شود. بیشتر تناقض‌ها و اختلالات رفتاری در دوران بلوغ و بزرگ‌سالی، از سهل‌انگاری در رابطه با مشکلات عاطفی و رفتاری کودکی مثل فقدان راهنمایی مناسب در فرآیند رشد و تحول نشئت

ادامه مطلب »
برنامه ریزی درسی در اموزش عالی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب برنامه ریزی درسی درآموزش عالی

برنامه ریزی درسی درآموزش عالی برنامه ریزی درسی درآموزش عالی اصلاح برنامه های یادگیری- محور در دوره های آموزشی کارشناسی جزیی از فرآیند وسیع اصلاحات مختلف مانند اصلاح برنامه درسی، رویکردهای آموزشی در مؤسسات آموزش عالی است. (Garrand tag, 1995, Hubball and Burt 2004) این برنامه درسی ریشه در پداکوژیکی ساختار گرایی و یادگیری مبتنی

ادامه مطلب »
ارزیابی عملکرد کارکنان
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان ارزشیابی، به عنوان یک فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذات و کردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته واساسا مبنای رفتارهای فطری و اکتسابی بشر بوده است. ادیان الهی عموما معیار و شاخص های رفتاری و کرداری به انسانها عرضه کرده، در ازای تبعیت از آنها پاداش‌های معین و

ادامه مطلب »
مراحل چاپ کتاب
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

کتاب چگونه تولید میشود؟

کتاب چگونه تولید میشود؟ تولید کتاب فرآیندی است که در ان یک کتاب از نو متولد میشود و نویسندگان و دستندرکاران آن شبانه روز میکوشند تا کار بی عیب و نقصی را برای مخاطبان عزیز فراهم آوردند . فرآیند تولید کتاب شمال چندین مرحله است که قصد داریم انان را در این مقاله به شما

ادامه مطلب »
توسعه ثبات سیاسی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب توسعه و ثبات سیاسی

توسعه و ثبات سیاسی امروزه، مؤلفه‌های تأثیرگذار در قوام و نقش‌آفرینی نظام‌های سیاسی نسبت به گذشته تغییر یافته و مؤلفه‌های توسعه‌ای همچون توانایی و کارآمدی دولت‌ها در تأمین رفاه شهروندان، اهمیت بیشتری یافته است. در واقع، ساختار سیاسی کشورها، به عنوان سیستم هدایت‌گر مدیریت سایر بخش‌های کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات غالب در

ادامه مطلب »
بالا