انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: کتاب روشها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس روشها و فنون تدریس آنچه که معلمان نیاز دارند در مورد روشهای تدریس  بدانند مقدمه روش تدریس عبارت است از مجموعه ای از اصول ،رویه ها یا راهبردهایی است که توسط معلمان جهت دست یابی به یادگیری مطلوب در دانش‌آموزان ،اجرا می شود.(لیو و شی ،۲۰۰۷)  برخی از این اصول و

ادامه مطلب »
بالا