انتشارات علم استادان
جستجو

برچسب: کتاب نظارت پژوهشی

نظارت پژوهی
انتشارات علم استادان
مدیر انتشارات

برگی از کتاب نظارت پژوهشی

برگی از کتاب نظارت پژوهشی برگی از کتاب نظارت پژوهشی برای دوستان  یکی از بزرگ‌ترین آمال جوامع امروزی، به دست آوردن جایگاهی شایسته در حوزه علم و فن‌آوری است، چرا که امروزه علم مزیت رقابتی اصلی در عرصه بین­المللی و مهم‌ترین منبع تولید ثروتمحسوب می‌شود. گذشت آن زمانی که کشورها برای توسعه و پیشرفت، دل

ادامه مطلب »
بالا